เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 • กรวยกรองแก้ว
 • กรวยฝักบัว
 • กรวยแยก
 • กระจกนาฬิกา
 • กระจกสไลด์
 • กระบอกตวง
 • โกร่งบดยา
 • ขวด BOD
 • ขวดก้นกลม
 • ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ
 • ขวดกรองสาร
 • ขวดกลั่นสาร
 • ขวดชมพู่
 • ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ
 • ขวดชั่งสาร
 • ขวดดูแรน
 • ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • ขวดย่อยโปรตีน
 • ขวดวัดปริมาตร
 • ขวดวัดปริมาตรสีชา
 • ขวดใส่สารเคมี
 • ขวดหยดสาร
 • ขวดหาความถ่วงจำเพาะ
 • ข้อต่อเพิ่มขนาดคอ
 • ข้อต่อลดขนาดคอ
 • คอนเดนเซอร์ไส้กระเปราะ
 • คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว
 • คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
 • เครื่องแก้วแบบข้อต่อ
 • จานเพาะเชื้อ
 • จุกแก้ว
 • ชุดกรองแก้วสูญญากาศ
 • ชุดกลั่นลำดับส่วน
 • ชุดสกัด Soxhlet
 • ถ้วยกรองแก้ว
 • โถดูดความชื้นแก้ว
 • แท่งแก้วคนสาร
 • แท่งแก้วตัวแอล
 • บิวเร็ตต์
 • บีกเกอร์
 • ปิเปตต์แบบใช้ตวง
 • ปิเปตต์แบบปริมาตร
 • พาสเจอร์ปิเปต
 • เม็ดกันเดือด
 • ไวแอล/หลอดทดลองก้นแบน
 • หลอดแก้วนำก๊าซ
 • หลอดคาปิลลารี่
 • หลอดเซนติฟิวแก้ว
 • หลอดดักแก๊ส
 • หลอดทดลอง
 • หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว
 • หลอดหยดสาร
 • ออโต้บิวเรต
error: Content is protected !!