เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์/Glasswares

 1. ชุดการกลั่นขนาดเล็ก Organic Chemistry Kit
 2. ชุดการกลั่นและไตเตรทขนาดเล็ก Micro Glass Distillation Unit
 3. ชุดกลั่นน้ำ Water Still
 4. ชุดกลั่นลำดับส่วนพร้อมกล่องไม้ Fractional Distillation with Wooden Box
 5. ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า Electrolysis Apparatus
 6. หลอดเซนติฟิว Centrifuge Tube
 7. ชุดทดลองคาปิลลารี่ Capillary Apparatus
 8. หลอดคาปิลลารี่ Capillary Tube
 9. หลอดทดลองชนิดมีแขน Test Tube with Side Arm
 10. แท่งแก้วคนสาร Stirring Rod
 11. หลอดนำาก๊าซปลายข้างหนึ่งตีบ Glass Tube, One End Constricted
 12. หัวเป่าแก้วใช้ไอเบนซิน Glass to Blast Head
 13. ข้อต่อแก้วเชื่อมต่อ Glass Tubing Connector
 14. หลอดหยด  Glass Dropping Pipe
 15. หลอดแก้ว 6 มม. Glass Tube 6 mm
 16. ขวดหยดสีชา Glass Dropping Bottle
 17. หลอดแก้วกลวงอ่อน Glass Tube
 18. กรวยแยกสาร Separating Funnel
 19. คณโฑ Flask
 20. กรวยกรอง Funnel
 21. หม้อดูดความชื้น / หม้อดูดความชื้นสูญญากาศ Desiccator / Vaccum Desiccator
 22. ขวดรีเอเจ้น Reagent Bottle
 23. หลอดทดลอง Test Tube
 24. กระจกนาฬิกา Watch Glass Dish
 25. ถ้วยแก้วระเหย Evaporating Dish
 26. ขวดชั่งสาร Weighing Bottle
 27. BURETTE
 28. DESICCATOR WITH PLATE
 29. MEASURING CYLINDER
 30. MEASURING PIPETTE
 31. PORCELAIN DESICCATOR PLATE
 32. REAGENT BOTTLE
 33. BULB PIPETTE
 34. BEAKER
 35. PETRI DISH
 36. ERLENMEYER FLASK NARROW NECK
 37. IODINE FLASK
 38. SCREWTHREAD ERLENMEYER FLASK
 39. ERLENMEYER FLASK WIDE NECK
 40. EVAPORATING DISH
 41. FILTERING FLASK ERLENMEYER SHAPE
 42. FILTERING CRUCIBLE
 43. FILTERING TUBE ALLIHN
 44. FASK ROUND BOTTOM
 45. FASK, KJELDAHL
 46. FASK ROUND BOTTOM
 47. FASK FLAT BOTTOM
 48. FUNNEL
 49. LABORATORY BOTTLE
 50. TEST TUBE
 51. VOLUMETRIC FLASK
 52. WATCH GLASS DISH
 53. WEIGHT BOTTLE FLAT SHAPE
 54. PP POURING RING, BLUE

จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว เครื่องมือทดลอง

กรวยกรองแก้ว กรวยฝักบัว กรวยแยก กระจกนาฬิกา กระจกสไลด์ กระบอกตวง โกร่งบดยา ขวด BOD  ขวดก้นกลม ขวดก้นกลมพร้อมข้อต่อ ขวดกรองสาร ขวดกลั่นสาร ขวดชมพู่ ขวดชมพู่พร้อมข้อต่อ ขวดชั่งสาร ขวดดูแรน ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขวดย่อยโปรตีน ขวดวัดปริมาตร ขวดวัดปริมาตรสีชา ขวดใส่สารเคมี ขวดหยดสาร ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ข้อต่อเพิ่มขนาดคอ ข้อต่อลดขนาดคอ คอนเดนเซอร์ไส้กระเปราะ คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว คอนเดนเซอร์ไส้ตรง เครื่องแก้วแบบข้อต่อ จานเพาะเชื้อ จุกแก้ว ชุดกรองแก้วสูญญากาศ ชุดกลั่นลำดับส่วน ชุดสกัด Soxhlet ถ้วยกรองแก้ว โถดูดความชื้นแก้ว แท่งแก้วคนสาร แท่งแก้วตัวแอล บิวเร็ตต์  บีกเกอร์ ปิเปตต์แบบใช้ตวง ปิเปตต์แบบปริมาตร พาสเจอร์ปิเปต เม็ดกันเดือด ไวแอล/หลอดทดลองก้นแบน หลอดแก้วนำก๊าซ หลอดคาปิลลารี หลอดเซนติฟิวแก้ว หลอดดักแก๊ส หลอดทดลอง หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว หลอดหยดสาร  ออโต้บิวเรต

ติดต่อ-สอบถาม  Line : @scidictplus

error: Content is protected !!