สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ คลีนิก สภานพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมการอาหารและยา เครื่องสำอางค์ การเกษตร จำหน่าย-ส่งออก สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ แร่ธรรมชาติ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเพาะปลูก วัสดุเพาะปลูก

In addition to fine chemicals, we also provide customer various kind of products related to natural and zero waste products, for example, herbal extract, soil and fertilizer.

Scientific equipment, In Vitro Diagnosis (IVD) instrument and reagent.

Medical diagnosis, Biosafety protection , Disinfection and Sterilization, Water purification system, Infant care products, Cold chain products, Software products, Clean room project.
Laboratory
Equipments and Instruments
 Lab.-Equipments-@scidict-plus-1-1016x1024 Scidict Plus
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
©2022 Copyright. Scidict Plus Co., Ltd. All rights reserved.
error: Content is protected !!