สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ คลีนิก สภานพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมการอาหารและยา เครื่องสำอางค์ การเกษตร จำหน่าย-ส่งออก สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ แร่ธรรมชาติ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเพาะปลูก วัสดุเพาะปลูก

In addition to fine chemicals, we also provide customer various kind of products related to natural and zero waste products, for example, herbal extract, soil and fertilizer.

สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

Microbiology

Place to show all products related to Microbiology

 microbiology_Microgen@Scidictplus-172x300 Scidict Plus

HOT PRODUCTS

 CDH-logo Scidict Plus   
Shopping                  1,250฿

Peptone, Bacteriological

Peptone obtained by enzymatic digestion of selected animal tissues, widely used in the preparation of microbiological culture media.
 

Go to Shop

 Tryptic-Soy-Broth-TSB-300x300 Scidict Plus

TCBS Agar

Price: 

 micrigen-logo-menu Scidict Plus

Trypsin-EDTA

Price:

 CDH-logo Scidict Plus

Resazurin Tablets

Price:

 Himedia-300x300 Scidict Plus

MRS Broth

Price: 

 HKM@scidict-plus Scidict Plus

Agar Powder

Price: 1,560 ฿

 cropped-Scidict-s-7 Scidict Plus

Yeast Extract

Price: 

 Himedia-300x300 Scidict Plus

EC Broth

Price: 

 cropped-Scidict-s-7 Scidict Plus

Cled Medium

Price: 

 HKM@scidict-plus Scidict Plus

Plate Count Agar (PCA)

Price: 

Our Partners

error: Content is protected !!