เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ (LABORATORY GLASSWARE)

บิวเรตต์ 50 ซีซี ก๊อกเทปล่อน (Favorit) Burette 50 cc. Favorit
บิวเรตต์ 25 ซีซี ก๊อกเทปล่อน (Favorit) Burette 25 cc. Favorit
บิวเรตต์ 10 ซีซี ก๊อกเทปล่อน (Favorit) Burette 10 cc. Favorit 
เดซิเคเตอร์ 150 มม. (Vacuum) Simax Vacuum Desiccator 150 mm.Simax
เดซิเคเตอร์พร้อมเพลท 200 มม. Simax Desiccator with plate 200 mm. Simax 
เดซิเคเตอร์ 200 มม. (Vacuum) Duran 247826104 Vacuum Desiccator 200 mm. Duran
เดซิเคเตอร์พร้อมเพลท 250 มม. (Vacuum) Simax Desiccator with plate 250 mm. (Vacuum) Simax 
กระบอกตวง 5 ซีซี Measuring cylinder 5 cc.
กระบอกตวง 10 ซีซี Measuring cylinder 10 cc.
กระบอกตวง 25 ซีซี Measuring cylinder 25 cc.
กระบอกตวง 50 ซีซี Measuring cylinder 50 cc.
กระบอกตวง 100 ซีซี Measuring cylinder 100 cc. 
กระบอกตวง 250 ซีซี Measuring cylinder 250 cc.
กระบอกตวง 500 ซีซี Measuring cylinder 500 cc. 
กระบอกตวง 1000 ซีซี Measuring cylinder 1000 cc. 
กระบอกตวง 2000 ซีซี Measuring cylinder 2000 cc.
ปิเปตแบบมีขีด 1 ซีซี Measuring pipette 1 cc. 

ติดต่อ-สอบถาม

จำหน่ายสารเคมีทดลอง วิเคราะห์ วิจัย แลป  อาหารเลี้ยงเชื้อ สารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดจากสมุนไพร เอ็นไซม์  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ อื่นๆ

โทร. 090-8899-849 หรือ 087-692-2200

E-mail: [email protected]

http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 Line-icon Lab Glassware   Line ID : @scidictplus

 WeChat-Logo-official-300x291 Lab Glassware   Wechat :  scidictplus

error: Content is protected !!