เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ (LABORATORY GLASSWARE)

กระจกนาฬิกา (DURAN) 50 มม. 2332132 Watch glass dish 50 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 60 มม. 2332134 Watch glass dish 60 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 70 มม. 2332138 Watch glass dish 70 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 90 มม. 2332143 Watch glass dish 90 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 100 มม. 2332146 Watch glass dish 100 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 125 มม. 2332152 Watch glass dish 125 mm. (DURAN) 
กระจกนาฬิกา (DURAN) 150 มม. 2332157 Watch glass dish 150 mm. (DURAN) 
ขวดชั่งสาร 38×30 มม. 2421023 Weighing bottle flat shape 38×30 mm. (DURAN) 
ขวดชั่งสาร 28×40 มม. 2421113 Weighing bottle tall shape 28×40 mm. (DURAN) 
ขวดชั่งสาร 38×70 มม. 2421123 Weighing bottle tall shape 38×70 mm. (DURAN) 
ฟิลเตอร์ ฟันแนล เฮด 30 ซีซี 2472024 Filter head with PP funnel 30 cc. (DURAN)

กรวยแยกสาร 100 มล. จุกแก้ว ก๊อกเทปล่อน PTFE Separating Funnels 100 ml PTFE stopcock 
กรวยแยกสาร 250 มล. จุกแก้ว ก๊อกเทปล่อน PTFE Separating Funnels 250 ml PTFE stopcock 
กรวยแยกสาร 500 มล. จุกแก้ว ก๊อกเทปล่อน PTFE Separating Funnels 500 ml PTFE stopcock
กรวยแยกสาร 1000 มล. จุกแก้ว ก๊อกเทปล่อน PTFE Separating Funnels 1000 ml PTFE stopcock
กระบอกตวง 10 มล. Measuring Cylinders 10 ml
กระบอกตวง 25 มล. Measuring Cylinders 25 ml Brown scale
กระบอกตวง 50 มล. Measuring Cylinders 50 ml Brown scale 
กระบอกตวง 100 มล. Measuring Cylinders 100 ml Brown scale 
กระบอกตวง 250 มล. Measuring Cylinders 250 ml Brown scale 
กระบอกตวง 500 มล. Measuring Cylinders 500 ml Brown scale 
กระบอกตวง 1000 มล. Measuring Cylinders 1000 ml Brown scale
ขวดกลั่น 250 ซีซี. Flasks Distilling 250 ml
ขวดกลั่น 500 ซีซี. Flasks Distilling 500 ml
ขวดวัดปริมาตร 5 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 5 ml 
ขวดวัดปริมาตร 10 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 10 ml 
ขวดวัดปริมาตร 25 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 25 ml
ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 50 ml 
ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 100 ml
ขวดวัดปริมาตร 200 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 200 ml 
ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 250 ml 300
ขวดวัดปริมาตร 500 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 500 ml
ขวดวัดปริมาตร 1000 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 1000 ml 
ขวดวัดปริมาตร 2000 ซีซี จุกพลาสติก Class A Volumeteric Flasks polyethylene stopper 10 ml
ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 100 มล. Erlenmeyer Flasks narrow neck 100 ml
ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 250 มล. Erlenmeyer Flasks narrow neck 250 ml 
ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 500 มล. Erlenmeyer Flasks narrow neck 500 ml
ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 1000 มล. Erlenmeyer Flasks narrow neck 1000 ml 
ขวดรูปชมพู่ปากแคบ 2000 มล. Erlenmeyer Flasks narrow neck 2000 ml 
ขวดรูปชมพู่ปากกว้าง 100 มล. Erlenmeyer Flasks wide neck 100 ml 
ขวดรูปชมพู่ปากกว้าง 500 มล. Erlenmeyer Flasks wide neck 500 ml 
คอนเด็นเซอร์ไส้กระเปาะ ยาว 300 มม. Condensers with Bulbed inner tube 300 mm
คอนเด็นเซอร์ไส้ตรง ยาว 300 มม. Condensers with Fused inner tube 300 mm
คอนเด็นเซอร์ไส้เกลียว ยาว 300 มม. Condensers with Cliled inner tube 300 mm 
บิวเรตต์ 10 มล. ก๊อกเทปล่อน PTFE Class A Burettes 10 mlPTFE stopcocks.Class A
บิวเรตต์ 25 มล. ก๊อกเทปล่อน PTFE Class A Burettes 25 mlPTFE stopcocks.Class A 
บิวเรตต์ 25 มล.(0.05) ก๊อกเทปล่อน PTFE Class A Burettes 25 ml(0.05)PTFE stopcocks.Class A 
บิวเรตต์ 50 มล. ก๊อกเทปล่อน PTFE Class A Burettes 50 mlPTFE stopcocks.Class A 
บีคเกอร์ 50 มล. Beakers low form 50 ml
บีคเกอร์ 100 มล. Beakers low form 100 ml 

error: Content is protected !!