เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ (LABORATORY GLASSWARE)

ปิเปตแบบมีขีด 2 ซีซี Measuring pipette 2 cc. 
ปิเปตแบบมีขีด 5 ซีซี Measuring pipette 5 cc.
ปิเปตแบบมีขีด 10 ซีซี Measuring pipette 10 cc.
ปิเปตแบบมีขีด 20 ซีซี Measuring pipette 20 cc. 
ปิเปตแบบมีขีด 25 ซีซี Measuring pipette 25 cc. 
ปิเปตแบบมีขีด 50 ซีซี Measuring pipette 50 cc. 
เพลท เดซิเคเตอร์ 150 มม. Desiccator plate 150 mm. 
เพลท เดซิเคเตอร์ 200 มม. Desiccator plate 200 mm. 
เพลท เดซิเคเตอร์ 250 มม. Desiccator plate 250 mm. 
เพลท เดซิเคเตอร์ 300 มม. Desiccator plate 300 mm.
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 50 ซีซี Reagent bottle, white, narrow neck 50 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 100 ซีซี Reagent bottle, white, narrow neck 100 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 250 ซีซี Reagent bottle, white, narrow neck 250 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากแคบ 500 ซีซี Reagent bottle, white, narrow neck 500 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 50 ซีซี Reagent bottle, amber, narrow neck 50 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 100 ซีซี Reagent bottle, amber, narrow neck 100 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 250 ซีซี Reagent bottle, amber, narrow neck 250 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากแคบ 1000 ซีซี Reagent bottle, amber, narrow neck 1000 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 50 ซีซี Reagent bottle, white, wide neck 50 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 100 ซีซี Reagent bottle, white, wide neck 100 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 500 ซีซี Reagent bottle, white, wide neck 500 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีขาวปากกว้าง 1000 ซีซี Reagent bottle, white, wide neck 1000 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 50 ซีซี Reagent bottle, amber, wide neck 50 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 100 ซีซี Reagent bottle, amber, wide neck 100 cc. 
ขวดรีเอเจนท์ สีชาปากกว้าง 250 ซีซี Reagent bottle, amber, wide neck 250 cc. 
ขวดรีเอเจ้นท์ สีชาปากกว้าง 1000 ซีซี Reagent bottle, amber, wide neck 1000 cc. 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 1 ซีซี Bulb pipette 1 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 2 ซีซี Bulb pipette 2 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 5 ซีซี Bulb pipette 5 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 10 ซีซี Bulb pipette 10 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 20 ซีซี Bulb pipette 20 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 25 ซีซี Bulb pipette 25 cc. Class A 
ปิเปตแบบมีกระเปาะ เกรดเอ 50 ซีซี Bulb pipette 50 cc. Class A 
บีคเกอร์ 50 ซีซี (ดูแรน) 2110617 Beaker 50 cc. (DURAN) 
บีคเกอร์ 100 ซีซี (ดูแรน) 2110624 Beaker 100 cc. (DURAN)
บีคเกอร์ 250 ซีซี (ดูแรน) 2110636 Beaker 250 cc. (DURAN) 
บีคเกอร์ 600 ซีซี (ดูแรน) 2110648 Beaker 600 cc. (DURAN)
บีคเกอร์ 1000 ซีซี (ดูแรน) 2110654 Beaker 1000 cc. (DURAN)
บีคเกอร์ 2000 ซีซี (ดูแรน) 2110663 Beaker 2000 cc. (DURAN)
บีคเกอร์ 3000 ซีซี (ดูแรน) 2110668 Beaker 3000 cc. (DURAN) 
บีคเกอร์ 5000 ซีซี (ดูแรน) 2110673 Beaker 5000 cc. (DURAN) 
บีคเกอร์ ฟิลิปส์ 500 ซีซี 2114144 Beaker, Philips 500 cc.
จานเพาะเชื้อ 15×60 มม. 2375540 Petri Dish 15×60 mm.
ขวดรูปชมพู่ 50 ซีซี (ดูแรน) 2121617 Erlenmeyer flask, narrow neck 50 cc. (DURAN) 
ขวดรูปชมพู่ 100 ซีซี (ดูแรน) 2121624 Erlenmeyer flask, narrow neck 100 cc. (DURAN) 
ขวดรูปชมพู่ 250 ซีซี (ดูแรน) 2121636 Erlenmeyer flask, narrow neck 250 cc. (DURAN) 
ขวดรูปชมพู่ 300 ซีซี (ดูแรน) 2121639 Erlenmeyer flask, narrow neck 300 cc. (DURAN) 
ขวดรูปชมพู่ 500 ซีซี (ดูแรน) 2121644 Erlenmeyer flask, narrow neck 500 cc. (DURAN) 
ขวดรูปชมพู่ 1000 ซีซี (ดูแรน) 2121654 Erlenmeyer flask, narrow neck 1000 cc. (DURAN)
ขวดรูปชมพู่ 2000 ซีซี (ดูแรน) 2121663 Erlenmeyer flask, narrow neck 2000 cc. (DURAN)
ขวดรูปชมพู่ 3000 ซีซี (ดูแรน) 2121668 Erlenmeyer flask, narrow neck 3000 cc. (DURAN)
ไอโอดีน ฟลาสค์ 250 ซีซี 2419237 Flask with ground joint, flat-head stopper 250 cc.
ไอโอดีน ฟลาสค์ 500 ซีซี 2419246 Flask with ground joint, flat-head stopper 500 cc.
ขวดรูปชมพู่ (ฝาเกลียว) 500 ซีซี 21803445 Screwthread erlenmeyer flask 500 cc. (DURAN)
ขวดรูปชมพู่ ปากกว้าง 250 ซีซี 2122636 Erlenmeyer flask, wide neck 250 cc. (DURAN) 

ติดต่อ-สอบถาม

จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมีทดลอง เอ็นไซม์ สารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดจากสมุนไพร เครื่องแก้ว อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ อื่นๆ

โทร. 090-8899-849 หรือ 087-692-2200

E-mail: [email protected]

http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 Line-icon Lab Glassware   Line ID : @scidictplus

 WeChat-Logo-official-300x291 Lab Glassware   Wechat :  scidictplus

error: Content is protected !!