เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ (LABORATORY GLASSWARE)

ขวดรูปชมพู่ ปากกว้าง 500 ซีซี 2122644 Erlenmeyer flask, wide neck 500 cc. (DURAN) 
ถ้วยแก้วระเหย 15 ซีซี 2130132 Evaporating dish 15 cc. (DURAN)
ถ้วยแก้วระเหย 45 ซีซี 2130134 Evaporating dish 45 cc. (DURAN) 
ถ้วยแก้วระเหย 60 ซีซี 2130138 Evaporating dish 60 cc. (DURAN)
ถ้วยแก้วระเหย 90 ซีซี 2130141 Evaporating dish 90 cc. (DURAN)
ถ้วยแก้วระเหย 170 ซีซี 2130144 Evaporating dish 170 cc. (DURAN)
ฟิลเตอร์ริ่ง ฟลาสค์ 500 ซีซี 21204445 Filtering flask, erlenmeyer shape 500 cc. (DURAN) 
ฟิลเตอร์ริ่ง ฟลาสค์ 1000 ซีซี 21204545 Filtering flask, erlenmeyer shape 1000 cc. (DURAN)
ฟิลเตอร์ ครูซิเบิ้ล #1 30 ซีซี 2585121 Filter crucible #1 30 cc. (DURAN)
ฟิลเตอร์ ครูซิเบิ้ล #3 30 ซีซี 2585123 Filter crucible #3 30 cc. (DURAN)
ฟิลเตอร์ ครูซิเบิ้ล #4 30 ซีซี 2585124 Filter crucible #4 30 cc. (DURAN)
filter tube Allihn 30 cc. 25853240 filter tube Allihn 30 cc.
Flask Round Flat Flange 4,000 ml. 2439571 Flask Round Flat Flange 4,000 ml. 
เจดาห์ล ฟลาสค์ 100 ซีซี 2123124 Kjeldahl flask 100 cc. (DURAN) 
เจดาห์ล ฟลาสค์ 250 ซีซี 2123136 Kjeldahl flask 250 cc. (DURAN)
เจดาห์ล ฟลาสค์ 500 ซีซี 2123144 Kjeldahl flask 500 cc. (DURAN) 
เจดาห์ล ฟลาสค์ 750 ซีซี 2123151 Kjeldahl flask 750 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นกลม 100 ซีซี 2172124 Flask, round bottom 100 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นกลม 250 ซีซี 2172136 Flask, round bottom 250 cc. (DURAN)
ฟลาสค์ ก้นกลม 500 ซีซี 2172144 Flask, round bottom 500 cc. (DURAN)
ฟลาสค์ ก้นกลม 1000 ซีซี 2172154 Flask, round bottom 1000 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นกลม 2000 ซีซี 2172163 Flask, round bottom 2000 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นแบน 100 ซีซี 2171124 Flask, flat bottom 100 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นแบน 250 ซีซี 2171136 Flask, flat bottom 250 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นแบน 500 ซีซี 2171144 Flask, flat bottom 500 cc. (DURAN) 
ฟลาสค์ ก้นแบน 1000 ซีซี 2171154 Flask, flat bottom 1000 cc. (DURAN)
ฟลาสค์ก้นแบน 2000 ซีซี 2171164 Flask, flat bottom 2000 cc. (DURAN)
กรวยกรองก้านสั้น 55 มม. 2335133 Funnels,short stem 55 mm.
รวยกรองก้านสั้น 100 มม. 2335146 Funnels,short stem 100 mm. 
Funnel,Bunsen type,stem 1124619 Funnel,Bunsen type,stem 
ขวดลาบอราตอรี่ 50 ซีซี 21801175 Laboratory bottle 50 cc. (DURAN)
ขวดลาบอราตอรี่ 50 ซีซี BORO ทนไฟ Laboratory bottle 50 cc. (BORO)
ขวดลาบอราตอรี่ 100 ซีซี 21801245 Laboratory bottle 100 cc. (DURAN)
ขวดลาบอราตอรี่ 100 ซีซี BORO ทนไฟ Laboratory bottle 100 cc. (BORO)
ขวดลาบอราตอรี่ 250 ซีซี 21801365 Laboratory bottle 250 cc. (DURAN)
ขวดลาบอราตอรี่ 500 ซีซี 21801445 Laboratory bottle 500 cc. (Duran)
ขวดลาบอราตอรี่ 2000 ซีซี 21801635 Laboratory bottle 2000 cc. (DURAN) 
ขวดลาบอราตอรี่ 5000 ซีซี 21801735 Laboratory bottle 5000 cc. (DURAN) 
ขวดลาบอราตอรี่ 10000 ซีซี 21801865 Laboratory bottle 10000 cc. (DURAN) 
ขวดลาบอราตอรี่(เคลือบ) 500 ซีซี 2180544 Laboratory bottle with plastic coated 500 cc. 
ขวดลาบอราตอรี่(เคลือบ) 1000 ซีซี 2180554 Laboratory bottle with plastic coated 100 cc. 
หลอดทดลองขนาดเล็ก (ทนไฟ) 12×100 มม. 2613111 Test tube 12×100 mm. (DURAN) 
หลอดทดลองขนาดกลาง (ทนไฟ) 16×160 มม.2613121 Test tube 16×160 mm. (DURAN) 
หลอดทดลองขนาดใหญ่ (ทนไฟ) 25×150 มม.2613133 Test tube 25×150 mm. (DURAN) 
หลอดทดลองขนาดใหญ่ (ทนไฟ) 25×200 มม.2613136 Test tube 25×200 mm. (DURAN)
Screwthread Tube W.Stand.GRD.Cone 2484062 Screwthread Tube W.Stand.GRD.Cone
ขวดวัดปริมาตร 5 ซีซี (เยอรมัน) 2167807 Volumetric flask 5 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 10 ซีซี (เยอรมัน) 2167808 Volumetric flask 10 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 25 ซีซี (เยอรมัน) 2167814 Volumetric flask 25 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 50 ซีซี (เยอรมัน) 2467817 Volumetric flask 50 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 100 ซีซี (เยอรมัน) 2467825 Volumetric flask 100 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 200 ซีซี (เยอรมัน) 2167832 Volumetric flask 200 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี (เยอรมัน) 2167836 Volumetric flask 250 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 500 ซีซี (เยอรมัน) 2167844 Volumetric flask 500 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 1000 ซีซี (เยอรมัน) 2167854 Volumetric flask 1000 cc. (DURAN) 
ขวดวัดปริมาตร 2000 ซีซี (เยอรมัน) 2167863 Volumetric flask 2000 cc. (DURAN) 

ติดต่อ-สอบถาม

จำหน่ายอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมีทดลอง เอ็นไซม์ สารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดจากสมุนไพร เครื่องแก้ว อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ อื่นๆ

โทร. 090-8899-849 หรือ 087-692-2200

E-mail: [email protected]

http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 Line-icon Lab Glassware   Line ID : @scidictplus

 WeChat-Logo-official-300x291 Lab Glassware   Wechat :  scidictplus

 

error: Content is protected !!