January 18, 2018

Science Show – การแสดงทางวิทยาศาสตร์

Science Show – การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 1. Pendulum Wave Pendulum Wave
 2. แบบจำลองแสดงผลการรีเฟลกซ์ของขา Reflex Action Chart
 3. กฎของแบร์นูลีย์ Bernoulli’s Principle
 4. กล้องสลับลายขนาด 80×200 ซม. Kaleidoscope 80×200 cm
 5. กล้องสลับลายแบบตั้งโต๊ะ Benchtop Kaleidoscope
 6. การชุบโลหะ Metal Plating Model
 7. การถ่ายทอดพันธุกรรม Law of Mendel
 8. การรับรู้อุณหภูมิด้วยฝ่ามือ Hand Temperature test Model
 9. การสั่นพ้องของเสียง Resonance apparatus
 10. การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า Electrolysis Model
 11. การเคลื่อนที่ของสปาร์คไฟฟ้า (แบบตั้งโต๊ะ) Benchtop lightning Model
 12. การเกิดภาพจากกระจกเงาที่วางขนานกัน Image in parallel mirrors
 13. การเกิดภาพบนกระจกเงาที่วางทำมุมต่างกัน Image in the various angles mirrors
 14. การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ Image in flat mirror
 15. การเกิดภาพบนกระจกนูน Image in convex mirror
 16. การเกิดภาพบนกระจกโค้ง Image in curved and Distorting Mirror
 17. การเกิดภาพบนกระจกเว้า Image in concave mirror
 18. การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอก Reflection in cylindrical mirror
 19. เกมขดลวด Concentration game
 20. เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม Bicycle Wheel Gyroscope and Rotating Stool
 21. คนเหาะ Flying man
 22. คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสพร้อมตู้ KIOSK (ไม่รวมซอฟต์แวร์) Touch screen computer with KIOSK (without software) #N/A
 23. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง AC/DC generator
 24. เครื่องตรวจวัดรังสีแบบครุกส์ Crookes radiometer
 25. จรวดทอร์นาโด Tornado Rocket Model
 26. จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน Energy conversion bicycle
 27. ไจโรสโคป Gyroscope
 28. ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว Single axle gyroscope
 29. ชิงช้าแม่เหล็ก Magnetic swing
 30. ชุด Touch Screen for LCD 19 inches ชุด Touch Screen for LCD 19 inches Call
 31. ชุดจานผสมแสงสี Color mixing Set 8,500.00
 32. ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตสามใบเถาอิเล็กโทรสโคป Three Electroscopes Model
 33. ชุดทดลองสมดุลกล Mechanical Equilibrium
 34. ชุดฝนเทียม Royal Rain
 35. ชุดการเกิดลม Wind Demonstrator
 36. ชุดพลังฝ่ามือ Hand’s power set
 37. ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 Sharpness of intellect set 1
 38. ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 2 Sharpness of intellect set 2
 39. ชุดวัดความดังของเสียง Sound level meter
 40. ชุดสาธิตการเกิดคลื่น Wave demonstrator
 41. ชุดหักเหแสงผ่านเลนส์ Light deviation across lens
 42. ชุดแรงไฟฟ้าสถิตสายน้ำเต้นระบำDancing electrostatic
 43. ไซคลอยด์ Cycloid
 44. ดอกไม้เส้นใยนำแสง Fibre optic apparatus
 45. ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ Electronics periodic table
 46. ตุ้มน้ำหนักเหนือแป้นหมุนวงกลม Mass over platform
 47. คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Touch screen KIOSK
 48. ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย Dynamic model of urine path with sound description
 49. ตู้แสดงระบบหมุนเวียนโลหิตพร้อมเสียงบรรยาย Heart pulse and blood circulation with sound
 50. description
 51. ตู้แสดงระบบหายใจพร้อมเสียงบรรยาย Dynamic model of human respiratory system
 52. with sound description
 53. ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่ Center of gravity with movement
 54. ถาดตาปู Nails salver
 55. ถาดไร้แรงเสียดทาน Frictionless Plate
 56. ท่อเสียง Resonance Tubes
 57. แบบจำลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม Oil Refinery Model
 58. แบบจำลองพายุทอร์นาโด Tornado Model
 59. แบบจำลองโมเลกุล แบบ 1 Molecular Model
 60. แบบจำลองโมเลกุล แบบ 2 Molecular Model
 61. แผนภาพแสดงการให้เลือด (มีระบบแสงและเสียง) Blood transfusion board (light and sound)
 62. ห้องเรืองแสงสร้างเงา shadow in Light room
 63. พลาสมาบอล 8 นิ้วพร้อมฐาน Plasma ball diameter 8 inches with base
 64. เพนดูลัม Pendulum
 65. ไฟฟ้าสามเฟส (แบบตั้งโต๊ะ) Three phase generator
 66. ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา Movement images in the mirrors
 67. ภาพอนันต์ Infinity images
 68. โมเมนตัม Collision Balls
 69. แม่เหล็กไฟฟ้า Electomagnetic
 70. ระบบเซลล์ไฮโดรเจน Hydrogen Cell System
 71. แรงสู่ศูนย์กลาง Centripetal force
 72. แรงและเครื่องผ่อนแรง Force and machanics
 73. ลูกบอลตีลังกา Loop-the-Loop Demonstrator
 74. ลูกบอลลอย A soar ball
 75. วงล้อปริศนา Enigma roller
 76. วงแหวนมหัศจรรย์ Wonderful ring
 77. ส้อมเสียง Tuning forks and resonance boxes
 78. สเปกตรัม Spectrum
 79. หน้ากากพิศวง Marvelous mask
 80. หลอดไฟในแก้วน้ำ Light in glass
 81. ห้องท้องฟ้าจำลอง Planetarium room Call
 82. แอร์เคลื่อนที่ 14000 บีทียู Portable air 14000 BTU Call
 83. หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Robot
 84. กล่องลวงตา Reflection Box
 85. ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส Square Stand For Science Show
 86. ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า Rectangular stand for science show
 87. ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม Octagon stand for science show

หน้า 2

ติดต่อ-สอบถาม

E-mail: [email protected]

http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 

 Line-icon Science Show - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Products ไฟฟ้าสามเฟส (แบบตั้งโต๊ะ) ไซคลอยด์ ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว ไจโรสโคป โมเมนตัม แอร์เคลื่อนที่ 14000 บีทียู แรงและเครื่องผ่อนแรง แรงสู่ศูนย์กลาง แม่เหล็กไฟฟ้า แผนภาพแสดงการให้เลือด (มีระบบแสงและเสียง) แบบจำลองโมเลกุล แบบ 2 แบบจำลองโมเลกุล แบบ 1 แบบจำลองแสดงผลการรีเฟลกซ์ของขา แบบจำลองพายุทอร์นาโด แบบจำลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม เพนดูลัม เครื่องตรวจวัดรังสีแบบครุกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เกมขดลวด หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเรืองแสงสร้างเงา ห้องท้องฟ้าจำลอง หลอดไฟในแก้วน้ำ หน้ากากพิศวง สเปกตรัม ส้อมเสียง วงแหวนมหัศจรรย์ วงล้อปริศนา ลูกบอลลอย ลูกบอลตีลังกา ระบบเซลล์ไฮโดรเจน ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา ภาพอนันต์ พลาสมาบอล 8 นิ้วพร้อมฐาน ท่อเสียง ถาดไร้แรงเสียดทาน ตู้แสดงระบบหายใจพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงระบบหมุนเวียนโลหิตพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย ตุ้มน้ำหนักเหนือแป้นหมุนวงกลม ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่ ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้เส้นใยนำแสง ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ชุดแรงไฟฟ้าสถิตสายน้ำเต้นระบำ ชุดหักเหแสงผ่านเลนส์ ชุดสาธิตการเกิดคลื่น ชุดวัดความดังของเสียง ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 ชุดพลังฝ่ามือ ชุดฝนเทียม ชุดทดลองสมดุลกล ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตสามใบเถาอิเล็กโทรสโคป ชุดจานผสมแสงสี ชุดการเกิดลม ชุด Touch Screen for LCD 19 inches Call ชุด Touch Screen for LCD 19 inches ชิงช้าแม่เหล็ก จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จรวดทอร์นาโด คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสพร้อมตู้ KIOSK คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส คนเหาะ การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของสปาร์คไฟฟ้า (แบบตั้งโต๊ะ) การเกิดภาพบนกระจกโค้ง การเกิดภาพบนกระจกเว้า การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ การเกิดภาพบนกระจกเงาที่วางทำมุมต่างกัน การเกิดภาพบนกระจกนูน การเกิดภาพจากกระจกเงาที่วางขนานกัน การสั่นพ้องของเสียง การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอก การรับรู้อุณหภูมิด้วยฝ่ามือ การถ่ายทอดพันธุกรรม การชุบโลหะ กล้องสลับลายแบบตั้งโต๊ะ กล้องสลับลายขนาด 80x200 ซม. กล่องลวงตา กฎของแบร์นูลีย์ Wonderful ring Wind Demonstrator Wave demonstrator Tuning forks and resonance boxes Touch screen KIOSK Tornado Rocket Model Tornado Model Three phase generator Three Electroscopes Model Square Stand For Science Show Spectrum Sound level meter Solar Robot Single axle gyroscope Sharpness of intellect set 2 Sharpness of intellect set 1 shadow in Light room Science Show – ทดลองวิทยาศาสตร์ Pendulum Wave Pendulum Wave Royal Rain Resonance Tubes Resonance apparatus Reflex Action Chart Reflection in cylindrical mirror Reflection Box Rectangular stand for science show Portable air 14000 BTU Call Plasma ball diameter 8 inches with base Planetarium room Call Pendulum Oil Refinery Model Octagon stand for science show Nails salver Movement images in the mirrors Molecular Model Metal Plating Model Mechanical Equilibrium Mass over platform Marvelous mask Magnetic swing Loop-the-Loop Demonstrator Light in glass Light deviation across lens Law of Mendel Kaleidoscope 80x200 cm Infinity image Image in the various angles mirrors Image in parallel mirrors Image in flat mirror Image in curved and Distorting Mirror Image in convex mirror Image in concave mirror Hydrogen Cell System Heart pulse and blood circulation with sound description Hand's power set Hand Temperature test Model Gyroscope Frictionless Plate Force and machanics Flying man Fibre optic apparatus Enigma roller Energy conversion bicycle Electronics periodic table Electrolysis Model Electomagnetic Dynamic model of urine path with sound description Dynamic model of human respiratory system with sound description Dancing electrostatic Cycloid Crookes radiometer Concentration game Color mixing Set Collision Balls Centripetal force Center of gravity with movement ถาดตาปู Blood transfusion board (light and sound) Bicycle Wheel Gyroscope and Rotating Stool Bernoulli's Principle Benchtop lightning Model Benchtop Kaleidoscope AC/DC generator A soar ball (ไม่รวมซอฟต์แวร์) Touch screen computer with KIOSK (without software) #N/A  Line ID : @scidictplus 1514121003036-234x300 Science Show - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Products ไฟฟ้าสามเฟส (แบบตั้งโต๊ะ) ไซคลอยด์ ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว ไจโรสโคป โมเมนตัม แอร์เคลื่อนที่ 14000 บีทียู แรงและเครื่องผ่อนแรง แรงสู่ศูนย์กลาง แม่เหล็กไฟฟ้า แผนภาพแสดงการให้เลือด (มีระบบแสงและเสียง) แบบจำลองโมเลกุล แบบ 2 แบบจำลองโมเลกุล แบบ 1 แบบจำลองแสดงผลการรีเฟลกซ์ของขา แบบจำลองพายุทอร์นาโด แบบจำลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม เพนดูลัม เครื่องตรวจวัดรังสีแบบครุกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เกมขดลวด หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเรืองแสงสร้างเงา ห้องท้องฟ้าจำลอง หลอดไฟในแก้วน้ำ หน้ากากพิศวง สเปกตรัม ส้อมเสียง วงแหวนมหัศจรรย์ วงล้อปริศนา ลูกบอลลอย ลูกบอลตีลังกา ระบบเซลล์ไฮโดรเจน ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา ภาพอนันต์ พลาสมาบอล 8 นิ้วพร้อมฐาน ท่อเสียง ถาดไร้แรงเสียดทาน ตู้แสดงระบบหายใจพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงระบบหมุนเวียนโลหิตพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย ตุ้มน้ำหนักเหนือแป้นหมุนวงกลม ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่ ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้เส้นใยนำแสง ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ชุดแรงไฟฟ้าสถิตสายน้ำเต้นระบำ ชุดหักเหแสงผ่านเลนส์ ชุดสาธิตการเกิดคลื่น ชุดวัดความดังของเสียง ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 ชุดพลังฝ่ามือ ชุดฝนเทียม ชุดทดลองสมดุลกล ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตสามใบเถาอิเล็กโทรสโคป ชุดจานผสมแสงสี ชุดการเกิดลม ชุด Touch Screen for LCD 19 inches Call ชุด Touch Screen for LCD 19 inches ชิงช้าแม่เหล็ก จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จรวดทอร์นาโด คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสพร้อมตู้ KIOSK คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส คนเหาะ การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของสปาร์คไฟฟ้า (แบบตั้งโต๊ะ) การเกิดภาพบนกระจกโค้ง การเกิดภาพบนกระจกเว้า การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ การเกิดภาพบนกระจกเงาที่วางทำมุมต่างกัน การเกิดภาพบนกระจกนูน การเกิดภาพจากกระจกเงาที่วางขนานกัน การสั่นพ้องของเสียง การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอก การรับรู้อุณหภูมิด้วยฝ่ามือ การถ่ายทอดพันธุกรรม การชุบโลหะ กล้องสลับลายแบบตั้งโต๊ะ กล้องสลับลายขนาด 80x200 ซม. กล่องลวงตา กฎของแบร์นูลีย์ Wonderful ring Wind Demonstrator Wave demonstrator Tuning forks and resonance boxes Touch screen KIOSK Tornado Rocket Model Tornado Model Three phase generator Three Electroscopes Model Square Stand For Science Show Spectrum Sound level meter Solar Robot Single axle gyroscope Sharpness of intellect set 2 Sharpness of intellect set 1 shadow in Light room Science Show – ทดลองวิทยาศาสตร์ Pendulum Wave Pendulum Wave Royal Rain Resonance Tubes Resonance apparatus Reflex Action Chart Reflection in cylindrical mirror Reflection Box Rectangular stand for science show Portable air 14000 BTU Call Plasma ball diameter 8 inches with base Planetarium room Call Pendulum Oil Refinery Model Octagon stand for science show Nails salver Movement images in the mirrors Molecular Model Metal Plating Model Mechanical Equilibrium Mass over platform Marvelous mask Magnetic swing Loop-the-Loop Demonstrator Light in glass Light deviation across lens Law of Mendel Kaleidoscope 80x200 cm Infinity image Image in the various angles mirrors Image in parallel mirrors Image in flat mirror Image in curved and Distorting Mirror Image in convex mirror Image in concave mirror Hydrogen Cell System Heart pulse and blood circulation with sound description Hand's power set Hand Temperature test Model Gyroscope Frictionless Plate Force and machanics Flying man Fibre optic apparatus Enigma roller Energy conversion bicycle Electronics periodic table Electrolysis Model Electomagnetic Dynamic model of urine path with sound description Dynamic model of human respiratory system with sound description Dancing electrostatic Cycloid Crookes radiometer Concentration game Color mixing Set Collision Balls Centripetal force Center of gravity with movement ถาดตาปู Blood transfusion board (light and sound) Bicycle Wheel Gyroscope and Rotating Stool Bernoulli's Principle Benchtop lightning Model Benchtop Kaleidoscope AC/DC generator A soar ball (ไม่รวมซอฟต์แวร์) Touch screen computer with KIOSK (without software) #N/A

 

 

 WeChat-Logo-official-300x291 Science Show - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Products ไฟฟ้าสามเฟส (แบบตั้งโต๊ะ) ไซคลอยด์ ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว ไจโรสโคป โมเมนตัม แอร์เคลื่อนที่ 14000 บีทียู แรงและเครื่องผ่อนแรง แรงสู่ศูนย์กลาง แม่เหล็กไฟฟ้า แผนภาพแสดงการให้เลือด (มีระบบแสงและเสียง) แบบจำลองโมเลกุล แบบ 2 แบบจำลองโมเลกุล แบบ 1 แบบจำลองแสดงผลการรีเฟลกซ์ของขา แบบจำลองพายุทอร์นาโด แบบจำลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม เพนดูลัม เครื่องตรวจวัดรังสีแบบครุกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เกมขดลวด หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเรืองแสงสร้างเงา ห้องท้องฟ้าจำลอง หลอดไฟในแก้วน้ำ หน้ากากพิศวง สเปกตรัม ส้อมเสียง วงแหวนมหัศจรรย์ วงล้อปริศนา ลูกบอลลอย ลูกบอลตีลังกา ระบบเซลล์ไฮโดรเจน ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา ภาพอนันต์ พลาสมาบอล 8 นิ้วพร้อมฐาน ท่อเสียง ถาดไร้แรงเสียดทาน ตู้แสดงระบบหายใจพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงระบบหมุนเวียนโลหิตพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย ตุ้มน้ำหนักเหนือแป้นหมุนวงกลม ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่ ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้เส้นใยนำแสง ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ชุดแรงไฟฟ้าสถิตสายน้ำเต้นระบำ ชุดหักเหแสงผ่านเลนส์ ชุดสาธิตการเกิดคลื่น ชุดวัดความดังของเสียง ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 ชุดพลังฝ่ามือ ชุดฝนเทียม ชุดทดลองสมดุลกล ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตสามใบเถาอิเล็กโทรสโคป ชุดจานผสมแสงสี ชุดการเกิดลม ชุด Touch Screen for LCD 19 inches Call ชุด Touch Screen for LCD 19 inches ชิงช้าแม่เหล็ก จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จรวดทอร์นาโด คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสพร้อมตู้ KIOSK คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส คนเหาะ การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของสปาร์คไฟฟ้า (แบบตั้งโต๊ะ) การเกิดภาพบนกระจกโค้ง การเกิดภาพบนกระจกเว้า การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ การเกิดภาพบนกระจกเงาที่วางทำมุมต่างกัน การเกิดภาพบนกระจกนูน การเกิดภาพจากกระจกเงาที่วางขนานกัน การสั่นพ้องของเสียง การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอก การรับรู้อุณหภูมิด้วยฝ่ามือ การถ่ายทอดพันธุกรรม การชุบโลหะ กล้องสลับลายแบบตั้งโต๊ะ กล้องสลับลายขนาด 80x200 ซม. กล่องลวงตา กฎของแบร์นูลีย์ Wonderful ring Wind Demonstrator Wave demonstrator Tuning forks and resonance boxes Touch screen KIOSK Tornado Rocket Model Tornado Model Three phase generator Three Electroscopes Model Square Stand For Science Show Spectrum Sound level meter Solar Robot Single axle gyroscope Sharpness of intellect set 2 Sharpness of intellect set 1 shadow in Light room Science Show – ทดลองวิทยาศาสตร์ Pendulum Wave Pendulum Wave Royal Rain Resonance Tubes Resonance apparatus Reflex Action Chart Reflection in cylindrical mirror Reflection Box Rectangular stand for science show Portable air 14000 BTU Call Plasma ball diameter 8 inches with base Planetarium room Call Pendulum Oil Refinery Model Octagon stand for science show Nails salver Movement images in the mirrors Molecular Model Metal Plating Model Mechanical Equilibrium Mass over platform Marvelous mask Magnetic swing Loop-the-Loop Demonstrator Light in glass Light deviation across lens Law of Mendel Kaleidoscope 80x200 cm Infinity image Image in the various angles mirrors Image in parallel mirrors Image in flat mirror Image in curved and Distorting Mirror Image in convex mirror Image in concave mirror Hydrogen Cell System Heart pulse and blood circulation with sound description Hand's power set Hand Temperature test Model Gyroscope Frictionless Plate Force and machanics Flying man Fibre optic apparatus Enigma roller Energy conversion bicycle Electronics periodic table Electrolysis Model Electomagnetic Dynamic model of urine path with sound description Dynamic model of human respiratory system with sound description Dancing electrostatic Cycloid Crookes radiometer Concentration game Color mixing Set Collision Balls Centripetal force Center of gravity with movement ถาดตาปู Blood transfusion board (light and sound) Bicycle Wheel Gyroscope and Rotating Stool Bernoulli's Principle Benchtop lightning Model Benchtop Kaleidoscope AC/DC generator A soar ball (ไม่รวมซอฟต์แวร์) Touch screen computer with KIOSK (without software) #N/A  Wechat :  scidictplus

 WeChat-Image_20180112143823-300x300 Science Show - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Products ไฟฟ้าสามเฟส (แบบตั้งโต๊ะ) ไซคลอยด์ ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว ไจโรสโคป โมเมนตัม แอร์เคลื่อนที่ 14000 บีทียู แรงและเครื่องผ่อนแรง แรงสู่ศูนย์กลาง แม่เหล็กไฟฟ้า แผนภาพแสดงการให้เลือด (มีระบบแสงและเสียง) แบบจำลองโมเลกุล แบบ 2 แบบจำลองโมเลกุล แบบ 1 แบบจำลองแสดงผลการรีเฟลกซ์ของขา แบบจำลองพายุทอร์นาโด แบบจำลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม เพนดูลัม เครื่องตรวจวัดรังสีแบบครุกส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เกมขดลวด หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเรืองแสงสร้างเงา ห้องท้องฟ้าจำลอง หลอดไฟในแก้วน้ำ หน้ากากพิศวง สเปกตรัม ส้อมเสียง วงแหวนมหัศจรรย์ วงล้อปริศนา ลูกบอลลอย ลูกบอลตีลังกา ระบบเซลล์ไฮโดรเจน ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา ภาพอนันต์ พลาสมาบอล 8 นิ้วพร้อมฐาน ท่อเสียง ถาดไร้แรงเสียดทาน ตู้แสดงระบบหายใจพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงระบบหมุนเวียนโลหิตพร้อมเสียงบรรยาย ตู้แสดงการเกิดปัสสาวะพร้อมเสียงบรรยาย ตุ้มน้ำหนักเหนือแป้นหมุนวงกลม ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงกับการเคลื่อนที่ ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ ดอกไม้เส้นใยนำแสง ฐานวางงาน แบบแปดเหลี่ยม ฐานวางงาน แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ชุดแรงไฟฟ้าสถิตสายน้ำเต้นระบำ ชุดหักเหแสงผ่านเลนส์ ชุดสาธิตการเกิดคลื่น ชุดวัดความดังของเสียง ชุดมิติแห่งเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 ชุดพลังฝ่ามือ ชุดฝนเทียม ชุดทดลองสมดุลกล ชุดตรวจสอบไฟฟ้าสถิตสามใบเถาอิเล็กโทรสโคป ชุดจานผสมแสงสี ชุดการเกิดลม ชุด Touch Screen for LCD 19 inches Call ชุด Touch Screen for LCD 19 inches ชิงช้าแม่เหล็ก จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จรวดทอร์นาโด คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสพร้อมตู้ KIOSK คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส คนเหาะ การแยกธาตุด้วยไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของสปาร์คไฟฟ้า (แบบตั้งโต๊ะ) การเกิดภาพบนกระจกโค้ง การเกิดภาพบนกระจกเว้า การเกิดภาพบนกระจกเงาระนาบ การเกิดภาพบนกระจกเงาที่วางทำมุมต่างกัน การเกิดภาพบนกระจกนูน การเกิดภาพจากกระจกเงาที่วางขนานกัน การสั่นพ้องของเสียง การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอก การรับรู้อุณหภูมิด้วยฝ่ามือ การถ่ายทอดพันธุกรรม การชุบโลหะ กล้องสลับลายแบบตั้งโต๊ะ กล้องสลับลายขนาด 80x200 ซม. กล่องลวงตา กฎของแบร์นูลีย์ Wonderful ring Wind Demonstrator Wave demonstrator Tuning forks and resonance boxes Touch screen KIOSK Tornado Rocket Model Tornado Model Three phase generator Three Electroscopes Model Square Stand For Science Show Spectrum Sound level meter Solar Robot Single axle gyroscope Sharpness of intellect set 2 Sharpness of intellect set 1 shadow in Light room Science Show – ทดลองวิทยาศาสตร์ Pendulum Wave Pendulum Wave Royal Rain Resonance Tubes Resonance apparatus Reflex Action Chart Reflection in cylindrical mirror Reflection Box Rectangular stand for science show Portable air 14000 BTU Call Plasma ball diameter 8 inches with base Planetarium room Call Pendulum Oil Refinery Model Octagon stand for science show Nails salver Movement images in the mirrors Molecular Model Metal Plating Model Mechanical Equilibrium Mass over platform Marvelous mask Magnetic swing Loop-the-Loop Demonstrator Light in glass Light deviation across lens Law of Mendel Kaleidoscope 80x200 cm Infinity image Image in the various angles mirrors Image in parallel mirrors Image in flat mirror Image in curved and Distorting Mirror Image in convex mirror Image in concave mirror Hydrogen Cell System Heart pulse and blood circulation with sound description Hand's power set Hand Temperature test Model Gyroscope Frictionless Plate Force and machanics Flying man Fibre optic apparatus Enigma roller Energy conversion bicycle Electronics periodic table Electrolysis Model Electomagnetic Dynamic model of urine path with sound description Dynamic model of human respiratory system with sound description Dancing electrostatic Cycloid Crookes radiometer Concentration game Color mixing Set Collision Balls Centripetal force Center of gravity with movement ถาดตาปู Blood transfusion board (light and sound) Bicycle Wheel Gyroscope and Rotating Stool Bernoulli's Principle Benchtop lightning Model Benchtop Kaleidoscope AC/DC generator A soar ball (ไม่รวมซอฟต์แวร์) Touch screen computer with KIOSK (without software) #N/A

 

Tagged on:
error: Content is protected !!