February 1, 2017

Scidict Plus

จำหน่ายสารเคมีทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ เอ็นไซม์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาล ฯลฯ     ติดต่อ-สอบถาม สารเคมีทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โทร .  092-757-0043  หรือ  087-692-2200 ติดต่อ E-mail: [email protected] http://www.facebook.com/ScidictPlus/    Line ID : @scidictplus    Wechat :  scidictplus

Read more
September 3, 2023

เภสัชกรรมไทย

สมุนไพรตามคณาเภสัช (เภสัชกรรมไทย) ตามตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป  คณาเภสัช คือ การจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นการศึกษาให้รู้จักพิกัดยา เพราะตัวยาตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปนำมารวมกัน สามารถเรียกเป็นชื่อเดียว เรียกเป็นคำตรงตัวยา และเรียกเป็นคำศัพท์ได้ การจัดคณาเภสัชนี้ หากได้รับการรับรองให้เป็นตำรา เพื่อการศึกษาของคนรุ่นหลังจะต้องมีการประชุมเพื่อตั้งชื่อใหม่ ใช้เรียกชื่อหมู่ยานั้นๆ เป็นอย่างเดียวกัน ตามคำศัพท์หรือคำตรงต่อไป การจัดหมวดหมู่ตัวยา เป็นกลุ่ม เป็นพวก ก็เพื่อความสะดวกแก่การจดจำ หรือเขียนตำรา ที่เรียกว่า “พิกัดยา” คือ การจำกัด หมายถึง “จำกัดจำนวน” ซึ่งจะเป็นจำนวนของสิ่งใดก็ตาม ที่ได้จำกัดจำนวนไว้แล้วจะเพิ่มหรือจะลดจำนวนที่จำกัดของสิ่งของนั้นไม่ได้ ในจำนวนที่จำกัดไว้ดังนี้ จึงสมมุตินามเรียกว่า พิกัด ถ้าจะนำไปใช้จำกัดสิ่งใด ก็เติมนามของสิ่งนั้นเข้าข้างท้ายคำว่าพิกัด เช่น พิกัดยา พิกัดอายุ พิกัดเดือน และพิกัดสมุฏฐาน เป็นต้น สำหรับในพิกัดยาต่างๆ นั้น ตัวยาแต่ละสิ่งในพิกัดเดียวกัน ยังได้จำกัดส่วนหรือน้ำหนักของตัวยาไว้เท่า ๆ กัน เว้นแต่ในหมวดมหาพิกัด ซึ่งจำกัดส่วนของตัวยาไว้ไม่เท่ากัน แต่ก็อยู่ในขอบเขตของจำนวนที่ได้จำกัดไว้ และในการที่จะใช้น้ำหนักของยาที่คิดเป็นส่วนนี้ ถ้าจะทำเป็นยาต้มใช้น้ำหนักส่วนละ 1 […]

Read more
June 29, 2022

Quiz ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ ชุดที่ 2

ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ 2/3 ติวข้อสอบ เภสัชกรรมไทย  หัวข้อ “ตัวยาอย่างเดียวเรียกได้หลายชื่อ” ตามตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [quiz-cat id=”12740″] ขอบคุณ: ไฟล์เสียง จาก วีดีโอ Youtube  โดย Lin Project https://scidictplus.com/wp-content/uploads/2022/06/qcb2uHI5QQ_48-1.mp3 Quiz เภสัชกรรมไทย_ตัวยาเรียกได้หลายขื่อ (ชุดที่ 1)Quiz เภสัชกรรมไทย_ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ (ชุดที่ 2)

Read more
June 25, 2021

Chromogenic Culture Media

Code Product Name Specification Intended Use CRM001 Chromogenic Coliform Agar 1000ml   For rapid detection of Coliform CRM002 Chromogenic E.coli Agar 1000ml For rapid detection of E.coli CRM003 Chromogenic Coliform & E.coli (ECC) Agar 1000ml For rapid detection of Coliform and E.coli CRM004 Chromegenic Salmonella Agar 1000ml For detection and isolation of Salmonella spp CRM005 […]

Read more
error: Content is protected !!