Deprecated: Optional parameter $key declared before required parameter $property is implicitly treated as a required parameter in /var/www/vhosts/scidictplus.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-file-download-light/app/functions.php on line 20
Blog -
February 1, 2017

Scidict Plus

จำหน่ายสารเคมีทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ เอ็นไซม์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาล ฯลฯ ติดต่อ-สอบถาม สารเคมีทดลอง อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โทร .  063-398-9446 ติดต่อ E-mail: sales@scidictplus.com http://www.facebook.com/ScidictPlus/  Line ID : @scidictplus  Wechat :  scidictplus

Read more
September 3, 2023

เภสัชกรรมไทย

สมุนไพรตามคณาเภสัช (เภสัชกรรมไทย) ตามตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป  คณาเภสัช คือ การจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นการศึกษาให้รู้จักพิกัดยา เพราะตัวยาตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปนำมารวมกัน สามารถเรียกเป็นชื่อเดียว เรียกเป็นคำตรงตัวยา และเรียกเป็นคำศัพท์ได้ การจัดคณาเภสัชนี้ หากได้รับการรับรองให้เป็นตำรา เพื่อการศึกษาของคนรุ่นหลังจะต้องมีการประชุมเพื่อตั้งชื่อใหม่ ใช้เรียกชื่อหมู่ยานั้นๆ เป็นอย่างเดียวกัน ตามคำศัพท์หรือคำตรงต่อไป การจัดหมวดหมู่ตัวยา เป็นกลุ่ม เป็นพวก ก็เพื่อความสะดวกแก่การจดจำ หรือเขียนตำรา ที่เรียกว่า “พิกัดยา” คือ การจำกัด หมายถึง “จำกัดจำนวน” ซึ่งจะเป็นจำนวนของสิ่งใดก็ตาม ที่ได้จำกัดจำนวนไว้แล้วจะเพิ่มหรือจะลดจำนวนที่จำกัดของสิ่งของนั้นไม่ได้ ในจำนวนที่จำกัดไว้ดังนี้ จึงสมมุตินามเรียกว่า พิกัด ถ้าจะนำไปใช้จำกัดสิ่งใด ก็เติมนามของสิ่งนั้นเข้าข้างท้ายคำว่าพิกัด เช่น พิกัดยา พิกัดอายุ พิกัดเดือน และพิกัดสมุฏฐาน เป็นต้น สำหรับในพิกัดยาต่างๆ นั้น ตัวยาแต่ละสิ่งในพิกัดเดียวกัน ยังได้จำกัดส่วนหรือน้ำหนักของตัวยาไว้เท่า ๆ กัน เว้นแต่ในหมวดมหาพิกัด ซึ่งจำกัดส่วนของตัวยาไว้ไม่เท่ากัน แต่ก็อยู่ในขอบเขตของจำนวนที่ได้จำกัดไว้ และในการที่จะใช้น้ำหนักของยาที่คิดเป็นส่วนนี้ ถ้าจะทำเป็นยาต้มใช้น้ำหนักส่วนละ 1 […]

Read more
error: Content is protected !!