July 2, 2018

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4

 1. ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle’s Young’s Modulus
 2. ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย Simple Microphone
 3. ชุดระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ Orbit of earth and moon
 4. ชุดรังสีตกกระทบ – รังสีสะท้อน Reflection Demonstration by Plane Mirror
 5. ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง (ตามแนววงกลม) Tangential Escape Apparatus
 6. ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์ Friction Force Apparatus 
 7. ลูกบอลตีลังกา Loop-the-Loop Apparatus
 8. ชุดวงจรกรองกระแส Rectifier and Filter circuit
 9. ชุดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC แบบอนุกรมและขนาน RLC Parallel and Series In AC Circuit
 10. ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบครึ่งคลื่น Half-Wave Rectifier and Filter Circuit
 11. ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบเต็มคลื่น Full-Wave Rectifier and Filter Circuit
 12. ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแสแบบบริดจ์ Full-Wave Bridge Rectifier and Filter Circuit
 13. ชุดวัดความชื้นของอากาศ Psychrometer
 14. ชุดวัตถุสองมิติ 2-Dimensions Kit
 15. ชุดวัตถุสามมิติ 3-Dimensions Kit
 16. ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ Free-Falling Demonstrator
 17. ชุดศึกษาโครงสร้างแมลงภายนอก Insect external structure slide set
 18. ชุดศึกษาธรรมชาติของแสงโดยเลเซอร์ Nature of Light by Laser
 19. ชุดสเปกตรัมกล่องไม้ Spectrum Box
 20. ชุดสเปกตรัมกล่องไม้พร้อมหลอด 3 หลอด  High Voltage for Spectrum with Three Tubes
 21. ชุดสมดุลของแรง Force Table
 22. ชุดสมดุลของแรง (GMC) Force Table (GMC)
 23. ชุดสาธิตกลจักรไอน้ำจำลอง Steam Engine Sectional Model
 24. ชุดสาธิตการเกิดของคลื่น Wave Demonstration
 25. ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น Demonstration of Wave Energy (Model A)
 26. ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น (แบบ B) Demonstration of Wave Energy (Model B)
 27. ชุดสาธิตการใช้พลังงานจากคลื่น พร้อมกล่องคลื่น Demonstration of Wave Energy Set
 28. ชุดสาธิตการต่อแบตเตอรี่กับไดโอด Diode Demonstration
 29. ชุดสาธิตการทดลองเรื่องพลังงานความร้อน Heat energy demonstration
 30. ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากน้ำ Electricity by Water Energy
 31. ชุดสาธิตการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า Electrolysis Process
 32. ชุดสาธิตการส่งกำลัง Translation Kit
 33. ชุดสาธิตการสั่นพ้องของลูกตุ้ม Personance of Pendulum
 34. ชุดสาธิตการอัดและการคายของตัวเก็บประจุ Charge and Discharge Capacitor Demonstration
 35. ชุดสาธิตคลื่นนิ่ง Standing Wave Demonstration
 36. ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไดนาโมจักรยาน Dynamo Demonstration Set
 37. ชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ Two Stroke Diesel Engine Model
 38. ชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ Four Stroke Diesel Engine Model
 39. ชุดสาธิตเครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ Two Stroke Petrol Engine Model
 40. ชุดสาธิตเครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะ Four Stroke Petrol Engine Model
 41. ชุดสาธิตจุดศูนย์กลางมวลของระบบ Center of Mass Demonstration Set
 42. ชุดสาธิตทดลองเรื่องพลังงานแสง เสียง และอุปกรณ์ผ่อนแรง Light, sound and mechanics demonstration 
 43. ชุดสาธิตพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและซิมเปิลฮาร์โมนิค Elastic Potential Energy and Simple Harmonic 
 44. ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กตริก Photoelectric Demonstration
 45. ชุดสาธิตโฟโตอิเล็กตริก (ปรับปรุงใหม่) Photoelectric Demonstration
 46. ชุดสาธิตเรื่อง Sound and Music Sound and Music Kit
 47. ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน Force on a Conductor Apparatus
 48. ชุดสาธิตเส้นแรงแม่เหล็กระบบ 2 มิติ 2D Magnetic Field Demonstrator
 49. ชุดสาธิตหลักการของหม้อแปลง (มาโก้) Principle of Transformer
 50. ชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตในดิน Tullgren Funnel
 51. ชุดสื่อพัฒนากระบวนการคิด
 52. ชุดแสง (กายภาพ) Light Kits (Physical)
 53. ชุดแสง (ฟิสิกส์) Light Kits (Physics)
 54. ชุดแสงโพลาไรซ์ Polarization Apparatus
 55. ชุดแสงสาธิตการแทรกสอด เลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน Interference, Diffraction and Polarization Set
 56. ชุดแสดงการแพร่ของก๊าซพร้อมขาตั้ง Diffusion of Gasses
 57. ชุดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน Electrical Heater
 58. ชุดแสดงสภาพไร้น้ำหนัก Weightnessless Demonstration
 59. ชุดหยั่งความลึก Ground 
 60. ชุดหาความยาวโฟกัสและภาพที่เกิดจากเลนส์นูน Focal Length and Picture From Convex Lens Set
 61. ชุดหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน Anaerobic Respiration Set
 62. ชุดออปติคอลดิสก์ Optical Disk (A)
 63. ชุดออปติคอลดิสก์ พร้อมไฟและอุปกรณ์ครบชุด Optical Disk (B)
 64. ชุดออปติคอลเบนซ์ Optical Bench
 65. ชุดอินดักชั่นคอยล์โวลต์์สูง Induction Coil
 66. ชุดอิเล็คโตรแม็กเน็ต (กระแสเหนี่ยวนำ) Electromagnet 
 67. ชุดอุปกรณ์ทำอย่างไรจึงจะไปไกลที่สุด Energy Track Demonstration
 68. ชุดอุปกรณ์เผาถั่ว (10 อัน/ชุด) Peanut Burning Kit (10 pcs./set)
 69. ชุดอุปกรณ์สาธิตการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า Electrolysis Apparatus
 70. ชุดไฮโดรลิคอย่างง่าย Pascal’s Demonstrator
 71. เชือกด้ายดิบ Cotton Thread
 72. เชือกไนล่อน 3 มม. ยาว 50 เมตร Nylon cord 3 mm length 50 metres
 73. ซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ Starry Night 
 74. ซอฟแวร์โปรแกรมอาณาจักรสัตว์ 3 มิติ (P3D) (5 Title 1 User) Software P3D One user all 5 titles
 75. ซิลิกอนไดโอด 4001 (10 ตัว/ชุด) Silicon Diode 4001 (10 pcs./set)
 76. ซี่โครงเทียม Artificial Ribs 450.00 247 6415004 เซคิดิสก์ Secki Disk
 77. เซคิดิสก์ทองเหลือง ศก. 20 ซม. Brass Secki Disk dia. 20 cm 
 78. เซลล์ควัน (มาโก้) Smoke Cell
 79. เซลล์สุริยะพร้อมมอเตอร์ติดใบพัด Solar Cells with Motor Propeller
 80. โซโนมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ไม้) Sonometer (wood) 
 81. ฐานยึดหลอดไฟไส้ตรง Bulb Holder
 82. ฐานหลอดไฟ พร้อมหลอด 2.5V และ 6V   Bulb Holder With 2.5V and 6V
 83. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 3 (ถอดด้ามมีดได้) Scalpel Handle No.3
 84. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 4 (ถอดด้ามมีดได้) Scalpel Handle No.4
 85. ด้ายหลอด เบอร์ 8 (5 อัน/ชุด) Thread No.8 (5 pcs./set)
 86. ดิ้นทอง Golden string
 87. ดินน้ำมัน (12 ก้อน/ชุด) Plasticene (12 pcs./set)
 88. ดินน้ำมันไร้สารขนาด 150 กรัม (non toxic) Plasticene 150 g (non toxic)
 89. ดินสอเขียนแก้วสีแดง-น้ำเงิน (12 แท่ง/กล่อง) Red-Blue Glass Marking Pencil (12 pcs/pack)
 90. ดินสอพอง Soft Chalk
 91. เดนซิโอมิเตอร์ Densiometer
 92. ไดโอด พร้อมสายไฟและแจ็ค Diode With Electric Leads
 93. ไดโอดเปล่งแสง (10 ตัว/ชุด) Light Emitting Diode (10 pcs./set)
 94. ตลับเมตรยาว 2 เมตร Metric Tape 2 metres
 95. ตะกร้าพลาสติกเกรดเอ 29x20x8 ซม. Plastic Basket 29x20x8 cm 
 96. ตะกร้าพลาสติกเกรดเอ 48x35x15 ซม. Plastic Basket 48x35x15 cm 
 97. ตะกร้าสแตนเลส 6x6x6 นิ้ว Stainless steel Basket 6x6x6 inches 
 98. ตะกั่วบัดกรี 0.5 ปอนด์ Solder 0.5 pound
 99. ตะเกียงบุนเส็นสูง 15 ซม. Bunsen Burner with stopcock hight 15 cm 
 100. ตะเกียงแอลกอฮอล์แก้ว  Alcohol Burner Glass with plastic cap
 101. ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลส Alcohol Burner Stainless
 102. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 10, 10 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. Sieve No.10, 10 meshes, dia. 20 cm hight 6 cm
 103. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 10, 100 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 5 ซม. Sieve No.10, 100 meshes, dia. 20 cm hight 5 cm 
 104. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 100, 80 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. Sieve No.100, 80 meshes, dia. 20 cm hight 6 cm 
 105. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 20, 10 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. Sieve No.20, 10 meshes, dia. 20 cm hight 6 cm 
 106. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 60, 20 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. Sieve No.60, 20 meshes, dia. 20 cm hight 6 cm 
 107. ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 80, 60 เมช, ศก. 20 ซม. สูง 6 ซม. Sieve No.80, 60 meshes, dia. 20 cm hight 6 cm 
 108. ตะแกรงลวด (10 อัน/ชุด) Wire Gauze (10 pcs./set)
 109. ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก 5 นิ้ว Gauze with Ceramic Center 5 inches
 110. ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก 6 นิ้ว Gauze with Ceramic Center 6 inches
 111. ตะไบ 14 ซม. File Triangular
 112. ตะไบแบน Flat File
 113. ตะไบสามเหลี่ยมมีด้ามจับ File Handel
 114. ตะปู ยาว 1.5 ซม. Nail, 1.5 cm 
 115. ตะปู ยาว 3 ซม. Nail, 3 cm 
 116. ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 1 kilo-ohms (20 pcs./set)
 117. ตัวต้านทาน 1 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 1 ohm (20 pcs./set)
 118. ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 10 kilo-ohms (20 pcs./set)
 119. ตัวต้านทาน 10 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 10 ohms (20 pcs./set)
 120. ตัวต้านทาน 100 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 100 kilo-ohms (20 pcs./set)
 121. ตัวต้านทาน 100 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 100 ohms (20 pcs./set)
 122. ตัวต้านทาน 15 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 15 ohms (20 pcs./set)
 123. ตัวต้านทาน 2.7 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 2.7 ohms (20 pcs./set)
 124. ตัวต้านทาน 20 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 20 kilo-ohms (20 pcs./set)
 125. ตัวต้านทาน 200 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 200 kilo-ohms (20 pcs./set)
 126. ตัวต้านทาน 200 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 200 ohms (20 pcs./set)
 127. ตัวต้านทาน 22 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 22 kilo-ohms (20 pcs./set)
 128. ตัวต้านทาน 220 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 220 kilo-ohms (20 pcs./set)
 129. ตัวต้านทาน 220 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 220 ohms (20 pcs./set)
 130. ตัวต้านทาน 24 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 24 kilo-ohms (20 pcs./set)
 131. ตัวต้านทาน 3.3 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 3.3 kilo-ohms (20 pcs./set)
 132. ตัวต้านทาน 300 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 300 kilo-ohms (20 pcs./set)
 133. ตัวต้านทาน 300 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 300 ohms (20 pcs./set)
 134. ตัวต้านทาน 330 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 330 ohms (20 pcs./set)
 135. ตัวต้านทาน 47 กิโลโอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 47 kilo-ohms (20 pcs./set)
 136. ตัวต้านทาน 47 โอห์ม (20 ตัว/ชุด) Resistor 47 ohms (20 pcs./set)
 137. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ 0-50 กิโลโอห์ม (5 ตัว/ชุด) Variable Resistor 0-50 Kilo ohms (5 pcs./set)
 138. ตัวต้านทานไวแสง (LDR) Light Dependent Resistor
 139. ตัวอย่างคาปาซิเตอร์ Sample of Capacitors
 140. ตัวอย่างตัวต้านทานแบบต่างๆ Type of Resistors
 141. ตัวอย่างทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ Sample of Transistors
 142. ตัวอย่างแร่ Grouping Minerals 12 Kinds 
 143. ตัวอย่างแร่ 20 ตัวอย่าง (ก้อนใหญ่) Grouping Minerals 20 samples
 144. ตัวอย่างแร่และหิน 50 ตัวอย่าง Grouping Minerals and Rocks 50 samples
 145. ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม 12 ตัวอย่าง Metal and alloy specimen set 12 samples
 146. ตัวอย่างสายไฟฟ้า Sample of Wires
 147. ตัวอย่างหิน Grouping Rocks 12 Kinds
 148. ตัวอย่างหิน 20 ตัวอย่าง (ก้อนใหญ่) Grouping Rocks 20 samples
 149. ตารางธาตุ Periodic Table of the Elements
 150. ตารางธาตุ 85x180 ซม. Periodic Table of the Elements 85x180 cm 
 151. ตารางธาตุ 95x200 ซม. Periodic Table of the Elements 95x200 cm 
 152. ตารางธาตุ ขนาด A4 Periodic Table of the Elements A4
 153. ตุ๊ดตู่ลงบันได Moment of Puppet
 154. ตู้เก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ขนาด 16 ช่อง Storage Cabinets 16 slot
 155. ตู้ถ่ายเชื้อ Transfer Hood
 156. ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Larminar Flow Transfer Hood with Larminar Flow
 157. ตู้บ่มเชื้อ  BINDER รุ่น BD56 Incubrator BINDER Model BD 56  (Memmert)
 158. ตู้มืด Dark Chamber
 159. ตู้อบ 53 ลิตร Memmert  รุ่น UN55 Oven 53 L Model UN55  (Memmert)
 160. ตู้อบ UN 110 (Oven) Memmert ขนาด 108 ลิตร Oven model UN 110  Approx 108 L (Memmert)
 161. เตาไฟฟ้าพื้นกลมสีดำขนาด 7 นิ้ว ยี่ห้อ E.G.O Hotplate dia. 7 inches  E.G.
 162. เตาไฟฟ้าพื้นกลมสีดำขนาด 8 นิ้ว ยี่ห้อ E.G.O Hotplate dia. 8 inches E.G.O
 163. เตาแสงอาทิตย์ แบบ Solar Furnace Solar Furnace
 164. เตาแสงอาทิตย์แบบกระจกเว้า Solar Stove
 165. ไตรแองเกิ้ล ขนาด 50 มม. (SB) (5 อัน/ชุด) Triangle size 50 mm (5 pcs./set)
 166. ไตรแองเกิ้ล ขนาด 60 มม. (SB) (5 อัน/ชุด) Triangle size 60 mm (5 pcs./set)
 167. ไตรแองเกิ้ล ขนาด 75 มม. (SB) (5 อัน/ชุด) Triangle size 75 mm (5 pcs./set)
 168. ถ้วยกระเบื้อง 100 ซีซี (90 มม.) Evaporating dish, porcelain 100 cc (90 mm )
 169. ถ้วยกระเบื้อง 150 ซีซี (100 มม.) Evaporating dish, porcelain 150 cc (100 mm)
 170. ถ้วยกระเบื้อง 300 ซีซี (125 มม.) Evaporating dish, porcelain 300 cc (125 mm)
 171. ถ้วยกระเบื้อง 35 ซีซี (60 มม.) Evaporating dish, porcelain 35 cc (60 mm)
 172. ถ้วยกระเบื้อง 60 ซีซี (75 มม.) Evaporating dish, porcelain 60 cc (75 mm)
 173. ถ้วยตวงพลาสติก (4 ชิ้น/ชุด) Caps set (4 pcs/box)

 

ติดต่อ-สอบถาม
สารเคมีทดลอง วิเคราะห์ วิจัย แลป อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อื่นๆ

E-mail: [email protected]
http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 

 Line-icon อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4 Products เด็กทดลองวิทยาศาสตร์ ลูกบอลตีลังกา ร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร้านขายสารเคมีทดลอง นักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตู้อบเชื้อ ตู้มืด ตู้บ่มเชือ ตู้ถ่ายเชื้อ ตารางธาตุ ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม ตัวอย่างแร่และหิน ตัวอย่างแร่ ตัวอย่างสายไฟฟ้า ตัวต้านทานไวแสง ตัวต้านทาน ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's Young’s Modulus ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์ ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง ชุดสื่อพัฒนากระบวนการความคิด ชุดสาธิต ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ ชุดวัดวัตถุสองมิติ สามมิติ ชุดวัดความชื้นของอากาศ ชุดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส ชุดวงจรกรองกระแส ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน ชุดระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ ชุดทดลอง คุณครูวิทยาศาสตร์ ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  Line ID : @scidictplus 1514121003036-234x300 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4 Products เด็กทดลองวิทยาศาสตร์ ลูกบอลตีลังกา ร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร้านขายสารเคมีทดลอง นักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตู้อบเชื้อ ตู้มืด ตู้บ่มเชือ ตู้ถ่ายเชื้อ ตารางธาตุ ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม ตัวอย่างแร่และหิน ตัวอย่างแร่ ตัวอย่างสายไฟฟ้า ตัวต้านทานไวแสง ตัวต้านทาน ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's Young’s Modulus ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์ ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง ชุดสื่อพัฒนากระบวนการความคิด ชุดสาธิต ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ ชุดวัดวัตถุสองมิติ สามมิติ ชุดวัดความชื้นของอากาศ ชุดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส ชุดวงจรกรองกระแส ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน ชุดระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ ชุดทดลอง คุณครูวิทยาศาสตร์ ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 WeChat-Logo-official-300x291 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4 Products เด็กทดลองวิทยาศาสตร์ ลูกบอลตีลังกา ร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร้านขายสารเคมีทดลอง นักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตู้อบเชื้อ ตู้มืด ตู้บ่มเชือ ตู้ถ่ายเชื้อ ตารางธาตุ ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม ตัวอย่างแร่และหิน ตัวอย่างแร่ ตัวอย่างสายไฟฟ้า ตัวต้านทานไวแสง ตัวต้านทาน ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's Young’s Modulus ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์ ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง ชุดสื่อพัฒนากระบวนการความคิด ชุดสาธิต ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ ชุดวัดวัตถุสองมิติ สามมิติ ชุดวัดความชื้นของอากาศ ชุดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส ชุดวงจรกรองกระแส ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน ชุดระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ ชุดทดลอง คุณครูวิทยาศาสตร์ ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  Wechat :  scidictplus

 WeChat-Image_20180112143823-300x300 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4 Products เด็กทดลองวิทยาศาสตร์ ลูกบอลตีลังกา ร้านขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ร้านขายสารเคมีทดลอง นักเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ ตู้เก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตู้อบเชื้อ ตู้มืด ตู้บ่มเชือ ตู้ถ่ายเชื้อ ตารางธาตุ ตัวอย่างโลหะและโลหะผสม ตัวอย่างแร่และหิน ตัวอย่างแร่ ตัวอย่างสายไฟฟ้า ตัวต้านทานไวแสง ตัวต้านทาน ชุดไมโครโฟนอย่างง่าย ชุดโมดุลลัสยัง แบบ Searle's Young’s Modulus ชุดแรงเสียดทาน-สัมประสิทธิ์ ชุดแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง ชุดสื่อพัฒนากระบวนการความคิด ชุดสาธิต ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ ชุดวัดวัตถุสองมิติ สามมิติ ชุดวัดความชื้นของอากาศ ชุดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดวงจรเรียงกระแสและกรองกระแส ชุดวงจรกรองกระแส ชุดรังสีตกกระทบ-รังสีสะท้อน ชุดระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์ ชุดทดลอง คุณครูวิทยาศาสตร์ ขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 

Tagged on:
error: Content is protected !!