Sale!

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series

12,500.00 ฿ 12,500.00 ฿

Model
Max Capcity
Readability
XE-300
XE-600g
XE-1500g
XE-3000g
XE-6000g
 300g
 600g
1500g
3000g
6000g
0.005g
0.01g
0.02g
0.05g
 0.1g

 

Description

 images เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series

CAS: MWP-N Series

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ / Simple scale

 

XE-300

• ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
• มีฟังค์ชั่นนับชิ้นงาน
• สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
• สามารถหักค่าภาชนะ(Tare )และHold น้าหนักได้
• มีพอร์ต RS-232C สาหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
• สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

 

XE-600

• ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
• มีฟังค์ชั่นนับชิ้นงาน
• สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
• สามารถหักค่าภาชนะ(Tare )และHold น้าหนักได้
• มีพอร์ต RS-232C สาหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
• สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

 

XE-1500

• ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
• มีฟังค์ชั่นนับชิ้นงาน
• สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
• สามารถหักค่าภาชนะ(Tare )และHold น้าหนักได้
• มีพอร์ต RS-232C สาหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
• สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

 

XE-3000

• ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
• มีฟังค์ชั่นนับชิ้นงาน
• สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
• สามารถหักค่าภาชนะ(Tare )และHold น้าหนักได้
• มีพอร์ต RS-232C สาหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
• สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

 

XE-6000

• ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
• มีฟังค์ชั่นนับชิ้นงาน
• สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
• สามารถหักค่าภาชนะ(Tare )และHold น้าหนักได้
• มีพอร์ต RS-232C สาหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
• มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
• สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

 

ติดต่อ-สอบถาม

สารเคมีทดลอง วิเคราะห์ วิจัย แลป  อาหารเลี้ยงเชื้อ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อื่นๆ

โทร. 090-8899-849 หรือ 092-757-0043

E-mail: [email protected]

http://www.facebook.com/ScidictPlus/

 

 Line-icon เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series   Line ID : @scidictplus 1514121003036-234x300 เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series

 

 WeChat-Logo-official-300x291 เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series   Wechat :  scidictplus

 WeChat-Image_20180112143823-300x300 เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ (CAS) : XE series

error: Content is protected !!