สารทำให้แห้ง/ สารกันชื้น

มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จะช่วยป้องกันสารเคมีของคุณจากความชื้น ไม่ว่าจะเป็นรักษาความแห้ง หรือป้องกันความชื้นของก๊าซ ของเหลวหรือของแข็ง ทั้งในระหว่างการขนส่งการเก็บรักษาและในห้องปฏิบัติการ 

Scidict Plus นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น อะลูมินา ซิลิกา และสารดูดความชื้น Molecular Sieve(โมเลกุลาร์ ซีฟ)  สามารถใช้เป็นสารทำให้แห้งที่มีประสิทธิผลพอสมควร สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก 

Product Code Product Name CAS
15141 Aluminium Oxide Acidic (Brockmann Grade I, II) 1344-28-1
454375 Aluminium Oxide AR 1344-28-1
5150 Aluminium Oxide Calcined (Activated Alumina, Activated 2-5mm, Alumina) 1344-28-1
15003 Aluminium Oxide G Neutral with Binder for TLC 1344-28-1
15139 Aluminium Oxide Neutral (Brockmann Grade I, II) (pH value 6.5 – 7.5) 1344-28-1
459905 Ascarite AR 1.6-3 mm Acid Washed Absorption capacity for CO2 1310-73-2
26022 Bentonite Powder 1302-78-9
33134 Celite 545 Filter Aid 61790-53-2
490205 Celite 545 Filter Aid AR 61790-53-2
15025 Cflorisil 60-100 mesh CHR analysis 1343-88-0
491520 Charcoal Activated Acid Washed AR/ACS Activated Carbon Meets Analytical Spec. of USP, BP, Ph. Eur., MB Value Min. 280 7440-44-0
491505 Charcoal Activated AR Certified Grade (Acid Washed) 7440-44-0
491515 Charcoal Activated AR Phosphorous Free for soil test 7440-44-0
33032 Charcoal Activated Decolorizing Powder Acid Wash 7440-44-0
33034 Charcoal Activated E.P. Granular about 2.0-5.0mm 7440-44-0
46280 Charcoal Activated Pharma Grade (Acid Washed ) Confirming to USP MB Value Min. 180 7440-44-0
33033 Darco G 60 7440-44-0
505495 Darco G 60 AR 7440-44-0
89195 Euparol for Microscopy N.A
33053 Fuller’s Earth for adsorption purpose pH (10% Suspension)-3.0-5.0 8031-18-3
107705 Gypsum Powder Pract (Natural Hydrated Calcium Sulphate) N.A
33216 Hyflosupercel (Filter AID) 61790-53-2
33059 Kaolin Pure 1332-58-7
33062 Kieselguhr White Purified and Ignited 61790-53-2
D77260 Molecular Sieve 3A, Deuterated for NMR Spectroscopy N.A
D77778 Molecular Sieve 4A, Deuterated for NMR Spectroscopy N.A
16905 Molecular Sieves 13X 1/16” Pellets (UOP) (formerly Union Carbide USA) 63231-69-6
160765 Molecular Sieves 3A 1/16” Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) 308080-99-1
160805 Molecular Sieves 4A 1/16� Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) 70955-01-0
160865 Molecular Sieves 5A 1/16” Pellets (UOP) (Formerly Union Carbide USA) 69912-79-4
54001 Molecular Sieves Type 3A 1.5mm 308080-99-1
54015 Molecular Sieves Type 13×1.5mm 63231-69-6
54004 Molecular Sieves Type 4A 1.5mm 70955-01-0
54010 Molecular Sieves Type 5A 1.5mm 69912-79-4
24879 Norit-A 100 mesh 7440-44-0
33083 Pumic Stone (Granular for elemental analysis) 1332-09-8
24659 Pumic Stone Powder 1332-09-8
623910 Quartz Fine Powder > 230 Mesh AR 14808-60-7
623895 Quartz Granular AR Washed and Calcined 14808-60-7
623905 Quartz Powder < 230 mesh AR 14808-60-7
24500 Quartz Powder < 230 Mesh Pure 14808-60-7
24448 Quartz Powder > 230 Mesh Pure 14808-60-7
24449 Quartz Powder Pure 14808-60-7
24446 Quartz Sand Acid Purified Pure 14808-60-7
623915 Quartz Washed & Calcined AR 14808-60-7
24447 Quartz White Powder Pure 14808-60-7
24383 Sand Acid Purified 40-200 mesh 14808-60-7
24369 Sand Calcined Crude Pract 14808-60-7
638525 Sea Sand AR 7631-86-9
216150 Sea Sand Purified 7631-86-9
error: Content is protected !!