ติวข้อสอบ เภสัชกรรมไทย  หัวข้อ “ตัวยาอย่างเดียวเรียกได้หลายชื่อ” ตามตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Quiz เภสัชกรรมไทย_ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ (ชุดที่ 1)

แบบฝึกหัดนี้ บริษัท ไซดิกท์ พลัส จำกัด โดย น.ส.ขวัญชนก ฐาปนพงศ์ธนสาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน สำหรับผู้ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณ และผู้ที่จะทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนโบราณทั่วไป   

 อ้างอิงจาก หนังสือ :  ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ (หน้า ๖๗-๖๙)

 Thai-herb-@Scidictplus-225x300 Quiz ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ

ขอบคุณ: ไฟล์เสียง จาก วีดีโอ Youtube  โดย Lin Project

©2022 Copyright. Scidict Plus Co., Ltd. All rights reserved.
error: Content is protected !!