ติวข้อสอบ เภสัชกรรมไทย  หัวข้อ “ตัวยาอย่างเดียวเรียกได้หลายชื่อ” ตามตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

[quiz-cat id="12667"]

ขอบคุณ: ไฟล์เสียง จาก วีดีโอ Youtube  โดย Lin Project

error: Content is protected !!