สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ คลีนิก สภานพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมการอาหารและยา เครื่องสำอางค์ การเกษตร จำหน่าย-ส่งออก สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ แร่ธรรมชาติ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเพาะปลูก วัสดุเพาะปลูก

In addition to fine chemicals, we also provide customer various kind of products related to natural and zero waste products, for example, herbal extract, soil and fertilizer.

Scientific equipment, In Vitro Diagnosis (IVD) instrument and reagent.

Medical diagnosis, Biosafety protection , Disinfection and Sterilization, Water purification system, Infant care products, Cold chain products, Software products, Clean room project.

Laboratory
Equipments and Instruments
Previous
Next

Microbiology

Place to show all products related to Microbiology

 2018/12/microbiology_Microgen@Scidictplus-172x300.png Scidict Plus

HOT PRODUCTS

 12/Nutrient-Broth-NB@Scidict-Plus-300x300.jpg Scidict Plus
Shopping                  1,250฿

Peptone, Bacteriological

Peptone obtained by enzymatic digestion of selected animal tissues, widely used in the preparation of microbiological culture media.
 

Go to Shop

 Tryptic-Soy-Broth-TSB-300x300 Scidict Plus

TCBS Agar

Price: 

 micrigen-logo-menu Scidict Plus

Trypsin-EDTA

Price:

 CDH-logo Scidict Plus

Resazurin Tablets

Price:

 Himedia-300x300 Scidict Plus

MRS Broth

Price: 

 2021/05/HKM@scidict-plus.png Scidict Plus

Agar Powder

Price: 1,560 ฿

 cropped-Scidict-s-7 Scidict Plus

Yeast Extract

Price: 

 Himedia-300x300 Scidict Plus

EC Broth

Price: 

 cropped-Scidict-s-7 Scidict Plus

Cled Medium

Price: 

 HKM@scidict-plus.png Scidict Plus

Plate Count Agar (PCA)

Price: 

©2022 Copyright. Scidict Plus Co., Ltd. All rights reserved.
error: Content is protected !!